400,000850,000

Công nghệ In: UV trực tiếp trên Gỗ KOR Hàn Quốc
KT1: 40*60*1
KT2: 50*75*1
KT3: 60*90*1
KT4:80*120*1

Xóa